2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Применение разделяющего преобразования к оценкам внутренних радиусов открытых множеств

Бахтин А. К., Вьюн В. Е.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано розв'язки нових екстремальних задач геометричної теорії функцій комплексної змінної, пов'язаних з оцінками внутрішніх радіусів неперетинних областей. Узагальнено деякі раніш відомі результати на випадок відкритих множин.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 59 (2007), no. 10, pp 1472-1481.

Зразок цитування: Бахтин А. К., Вьюн В. Е. Применение разделяющего преобразования к оценкам внутренних радиусов открытых множеств // Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 10. - С. 1313–1321.

Повний текст