2019
Том 71
№ 11

Всі номери

O некоторых группах, все подгруппы которых близки к пронормальным

Винчензи Дж., Курдаченко Л. А., Руссо А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Підгрупа $H$ групи $G$ називається наближено пронормальною в $G$, якщо для кожної підгрупи $L$ групи $G$, що містить у собі $H$, нормалізатор $N_L ( H)$ є контранормальним в $L$. Доведено, що якщо $G$ — (узагальнено) розв'язна група, в якій кожна підгрупа є наближено пронормальною, то всі підгрупи $G$ пронормальні.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 59 (2007), no. 10, pp 1493-1500.

Зразок цитування: Винчензи Дж., Курдаченко Л. А., Руссо А. O некоторых группах, все подгруппы которых близки к пронормальным // Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 10. - С. 1331–1338.

Повний текст