2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Зображення загального розв'язку в теорії мікрополярної термоеластичності без розсіювання енерггї

Жордано П., Замполі В., Сванадзе М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто лінійну тєорію мікрополярної термоеластичності без розсіювання енергії. Статтю побудовано таким чином. Другий пункт присвячено базовим рівнянням для мікрополярних термоеластичних матеріалів, які вважаються ізотропними та однорідними, та припущенням щодо основних констант. У третьому пункті доведено деякі теореми про зображення загального розв'язку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 59 (2007), no. 10, pp 1560-1568.

Зразок цитування: Жордано П., Замполі В., Сванадзе М. Зображення загального розв'язку в теорії мікрополярної термоеластичності без розсіювання енерггї // Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 10. - С. 1391–1398.

Повний текст