2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Слабые базисы векторных мер

Романов В. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розв'язано питання про зображення мір із значеннями в банаховому просторі як границь слабко збіжних послідовностей векторних мір, що мають своїм базисом дану невід'ємну міру.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 59 (2007), no. 10, pp 1611-1615.

Зразок цитування: Романов В. А. Слабые базисы векторных мер // Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 10. - С. 1436–1440.

Повний текст