2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Двухграничные задачи для случайного блуждания

Ежов И. И., Каданков В. Ф., Каданкова Т. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розв'язано основні двограничні задачi для випадкового блукання. Наведено генератриси сумісних розподілів: моменту першого виходу блукання з інтервалу i величини перестрибу границі в момент виходу, моменту першого входження блукання в інтервал та його значення в момент входження. На геометрично розподіленому часовому проміжку отримано розподіли: supremum'a, infimum'a та значення блукання, числа перетинів інтервалу зверху i знизу. Наведено приклади застосування отриманих результатів до випадкового блукання з показниково розподіленими в один бік стрибками.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 59 (2007), no. 11, pp 1668-1692.

Зразок цитування: Ежов И. И., Каданков В. Ф., Каданкова Т. В. Двухграничные задачи для случайного блуждания // Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 11. - С. 1485–1509.

Повний текст