2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Точные оценки для внутренних радиусов систем неналегающих областей и открытых множеств

Бахтин А. К.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються екстремальні задачi геометричної теорії функцій комплексної змінної. Отримано точні оцінки зверху добутку внутрішніх радіусів неперетинних областей та відкритих множин відносно рівнопроменевих систем точок.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 59 (2007), no. 12, pp 1800-1818.

Зразок цитування: Бахтин А. К. Точные оценки для внутренних радиусов систем неналегающих областей и открытых множеств // Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 12. - С. 1601–1618.

Повний текст