2019
Том 71
№ 11

Всі номери

повторне розширення теореми Чебишова щодо гіпотези Бертрана

Шамс Армін

Повний текст (.pdf)


Абстракт

У даній статті теорему Чебишова (1850) щодо гіпотези Вертрана повторно розширено за допомогою теореми щодо гіпотези Серпінського (1958). Раніше теорему розширювали декілька разів, але розглядуване розширення є найголовнішим із попередніх. Доведення починається з використання таблиці максимальних проміжків для перевірки початкових станів. Розширена теорема містить константу r, яка може бути зменшена при можливості перевірки більшої кількості початкових станів. Отже, теорему може бути розширено навіть більше у випадку розширення таблиці максимальних проміжків. Проте основна ідея розширення не базується на r.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 59 (2007), no. 12, pp 1914-1921.

Зразок цитування: Шамс Армін повторне розширення теореми Чебишова щодо гіпотези Бертрана // Укр. мат. журн. - 2007. - 59, № 12. - С. 1701–1706.

Повний текст