2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Поєднання нерухомих точок та сiдловi фокуснi гомоклiнiчнi орбiти Сiльнiкова в сингулярно збурених системах

Баттеллі Ф., Палмер К. Дж.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто сингулярно збурену систему, що залежить вiд двох параметрiв та має два (можливо, однаковi) нормально гiперболiчнi центрованi многовиди. При цьому припускається, що незбурена система має орбiту, яка поєднує гiперболiчну нерухому точку на одному центрованому многовидi з гiперболiчною нерухомою точкою на iншому. Доведено деякi вiдомi та новi результати щодо збереження цих орбiт та наведено приклади систем розмiрностi бiльше, нiж три, що мають сiдловi фокуснi гомоклiнiчнi орбiти Сiльнiкова.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 1, pp 29-58.

Зразок цитування: Баттеллі Ф., Палмер К. Дж. Поєднання нерухомих точок та сiдловi фокуснi гомоклiнiчнi орбiти Сiльнiкова в сингулярно збурених системах // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 1. - С. 28–55.

Повний текст