2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об одной бифуркации в релаксационных системах

Колесов А. Ю., Мищенко Е. Ф., Розов Н. Х.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Встановлено умови, за яких у тривимірних релаксаційних системах вигляду $$\dot{x} = f(x, y, \mu),\quad, \varepsilon\dot{y} = g(x, y),\quad x= (x_1, x_2) \in {\mathbb R}^2,\quad y\in{\mathbb R },$$ де $0 < ε << 1, |μ| << 1, ƒ, g ∈ C_{∞}$, спостерігається так звана „катастрофа блакитного неба" — з'являється стійкий релаксаційний цикл, період і довжина якого прямують до нескінченності при прямуванні μ до деякого критичного значення μ*(ε), μ*(0) 0 = 0

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 1, pp 66-77.

Зразок цитування: Колесов А. Ю., Мищенко Е. Ф., Розов Н. Х. Об одной бифуркации в релаксационных системах // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 1. - С. 63–72.

Повний текст