2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О расширении осцилляционной теории Штурма - Лиувилля на задачи с импульсными параметрами

Зверева М. Б., Покорный Ю. В., Шабров С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Описано осциляційні спектральні властивості (число нулів, їх чергованість для власних функцій, простоту спектра та ін.) для задачі Штурма - Ліувілля з узагальненими коефіцієнтами.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 1, pp 108-113.

Зразок цитування: Зверева М. Б., Покорный Ю. В., Шабров С. А. О расширении осцилляционной теории Штурма - Лиувилля на задачи с импульсными параметрами // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 1. - С. 95–99.

Повний текст