2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Нескінченновимірне узагальнення типу Борсука-Улама для теореми Лерея - Шаудера про нерухому точку та деякі застосування

Прикарпатський А. К.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Запропоновано узагальнення класичної теореми Лерея - Шаудера про нерухому точку, що ґрунтується на нєскінчєнновимірній конструкції антиподiв типу Борсука-Улама. Наведено нестандартне доведення класичної теореми Лерея - Шаудера про нерухому точку та досліджено многовид розв'язків нелінійного рівняння типу Гамільтона-Якобі.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 1, pp 114-120.

Зразок цитування: Прикарпатський А. К. Нескінченновимірне узагальнення типу Борсука-Улама для теореми Лерея - Шаудера про нерухому точку та деякі застосування // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 1. - С. 100–106.

Повний текст