2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Стабільність для функціональних диференціальних рівнянь iз запiзненням

Федерсон М., Швабік С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Відомо, що функціональні диференціальні рівняння із запізненням можна розглядати як узагальнені звичайні диференціальні рівняння (УЗДР) зі значеннями у банаховому просторі. У статті введено деякі концепції стабільності для функціональних диференціальних рівнянь із запізненням, а також обговорено ці концепції з використанням відомих результатів щодо стабільності УЗДР. Доведено еквівалентність різних концепцій стабільності, що розглянуті у даній роботі. Для дуже широкого класу функціональних диференціальних рівнянь із запізненням одержано зворотні теореми Ляпунова на основі того факту, що цей клас рівнянь відповідає УЗДР.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 1, pp 121-140.

Зразок цитування: Федерсон М., Швабік С. Стабільність для функціональних диференціальних рівнянь iз запiзненням // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 1. - С. 107–126.

Повний текст