2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Несвободные колебания бесконечномерного осциллятора при импульсных возмущениях

Власенко Л. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Одержано теореми існування та єдиності для диференціально-операторного рівняння $$ \frac{d^2}{dt^2}[Au(t)] + Bu(t) = f(t, u(t))$$ з імпульсним впливом. Оператор А може бути необоротним. Результати застосовано до диференціально-алгебраїчних рівнянь та диференціальних рівнянь з частинними похідними не типу Ковалевської.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 2, pp 177-190.

Зразок цитування: Власенко Л. А. Несвободные колебания бесконечномерного осциллятора при импульсных возмущениях // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 2. - С. 155–166.

Повний текст