2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Локализация предельного множества траекторий уравнения Эйлера - Бернулли с управлением

Зуєв А. Л.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджується диференціальне рівняння у гільбертовому просторі, що описує коливання пружної балки Ейлера - Бернуллі з керуванням у вигляді зворотного зв'язку. Доведено відносну компактність додатних напівтраєкторій розглянутого рівняння. Отримано зображення граничних множин за допомогою побудови функціонала Ляпунова в явному вигляді та принципу інваріантності.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 2, pp 199-210.

Зразок цитування: Зуєв А. Л. Локализация предельного множества траекторий уравнения Эйлера - Бернулли с управлением // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 2. - С. 173–182.

Повний текст