2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Разрешимость полулинейных дифференциальных уравнений с сингулярностью

Руткас А. Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено локальні теореми Снування розв'язків задачi Коші для сингулярних рівнянь вигляду $$ \frac{d}{dt}(Au(t)) + Bu(t) = f(t, u)$$ у банахових просторах. Умови розв'язності залежать від типу сингулярності жмутка $\lambda A + B$ лінійних замкнених операторів $A, B$. Наведено приклади та застосування до скінченновимірних диференціально-алгебраїчних рівнянь, нескінченних систем диференціальних рівнянь та рівнянь з частинними похідними не типу Ковалевської.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 2, pp 262-276.

Зразок цитування: Руткас А. Г. Разрешимость полулинейных дифференциальных уравнений с сингулярностью // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 2. - С. 225–239.

Повний текст