2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Асимптотичні двофазові солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега - де Фріза зі змінними коефіцієнтами

Самойленко В. Г., Самойленко Юл. І.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Предложен алгоритм построения асимптотических двухфазных солитоноподобных решений уравнения Кортевега - де Фриза с малым параметром при старшей производной.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 3, pp 449-461.

Зразок цитування: Самойленко В. Г., Самойленко Юл. І. Асимптотичні двофазові солітоноподібні розв'язки сингулярно збуреного рівняння Кортевега - де Фріза зі змінними коефіцієнтами // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 3. - С. 388–397.

Повний текст