2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Амплитудная синхронизация в системе двух взаимосвязанных полупроводниковых лазеров

Лыкова О. Б., Шнайдер К. Р., Янчук С. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається система звичайних диференціальних рівнянь, що описують динаміку двох взаємозв'язаних одномодових напівпровідникових лазерів. Зокрема, вивчаються розв'язки, що відповідають амплітудній синхронізації. Показано, що множина таких розв'язків утворює в фазовому просторі тривимірний інваріантний многовид. Досліджується стійкість траєкторій на цьому многовиді як у тангенціальному, так і в трансверсальному до нього напрямках. Встановлено умови існування глобально асимптотично стійких розв'язків рівнянь на многовиді, що синхронізовані за амплітудою.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 3, pp 495-507.

Зразок цитування: Лыкова О. Б., Шнайдер К. Р., Янчук С. В. Амплитудная синхронизация в системе двух взаимосвязанных полупроводниковых лазеров // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 3. - С. 426–435.

Повний текст