2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Эллиптическая краевая задача в двусторонней уточненной шкале пространств

Михайлец В. А., Мурач А. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається регулярна еліптична крайова задача в обмеженій області з гладкою межею. Доведено, що оператор цієї задачi є фредгольмовим у дво6ічній уточненій шкалi функціональних гільбертових просторів та породжує там повний набір ізоморфізмів. Елементами цієї шкали є ізотропні простори Хермандера-Волевіча-Панеяха та деякі їх модифікації. Встановлено апріорну оцінку розв'язку та досліджено його регулярність.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 4, pp 574-597.

Зразок цитування: Михайлец В. А., Мурач А. А. Эллиптическая краевая задача в двусторонней уточненной шкале пространств // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 4. - С. 497–520.

Повний текст