2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Локально компактна квантова група трикутних матриць

Вайнерман Л. І., Фіма П.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Побудовано однопараметричну деформацію групи верхніх трикутних матриць розміру 2 × 2 із детермінантом 1 з використанням конструкції скруту. Цікавою рисою цього нового прикладу локально компактної квантової групи є нетривіальна деформація міри Хаара. Наведено також повний опис дуальної C*-алгебри та дуальної комультиплікації.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 4, pp 648-662.

Зразок цитування: Вайнерман Л. І., Фіма П. Локально компактна квантова група трикутних матриць // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 4. - С. 564–576.

Повний текст