2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про асимптотичну рівновагу та асимптотичну еквівалентність диференціальних рівнянь у банахових просторах

Нгуєн Зе Хоан, Нгуєн Мінь Ман, Нгуєн Сінь-Бей

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Наведено деякі умови асимптотичної рівноваги нелінійних диференціальних рівнянь у банахо-вих просторах і, зокрема, лінійного неоднорідного рівняння. Також розглянуто аналогічні питання для лінійного рівняння із необмеженим оператором. Деякі отримані результати застосовано до задач асимптотичної еквівалентності.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 5, pp 716-729.

Зразок цитування: Нгуєн Зе Хоан, Нгуєн Мінь Ман, Нгуєн Сінь-Бей Про асимптотичну рівновагу та асимптотичну еквівалентність диференціальних рівнянь у банахових просторах // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 5. - С. 626–635.

Повний текст