2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Найкращі M-членні ортогональні тригонометричні наближення класів B Ωp,θ періодичних функцій багатьох змінних

Стасюк С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Получены порядковые оценки наилучших M-членных ортогональных тригонометрических приближений классов B Ωp,θ периодических функций многих переменных в метрике пространства Lq в случае 1 < q < p < ∞.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 5, pp 744-757.

Зразок цитування: Стасюк С. А. Найкращі M-членні ортогональні тригонометричні наближення класів B Ωp,θ періодичних функцій багатьох змінних // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 5. - С. 647 – 656.

Повний текст