2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О применении некоторых понятий теории колец для изучения влияния систем подгрупп группы

Пискун М. М., Семко Н. Н.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчаються групи, у яких система Lnon-nn(G) всіх підгруп, що не є наближено нормальними, має вимірність Крулля. Підгрупа H групи G називається наближено нормальною, якщо H має скінченний індекс у своєму нормальному замиканні.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 5, pp 758-768.

Зразок цитування: Пискун М. М., Семко Н. Н. О применении некоторых понятий теории колец для изучения влияния систем подгрупп группы // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 5. - С. 657–668.

Повний текст