2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про нечітку напів δ - V неперервність в нечіткому δ - V топологічному просторі

Гальдер С., Мукерджі А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Нові поняття нечітких напів δ - V та нечітких напів δ - Λ множин введено у роботі авторів „On fuzzy semi δ - Λ sets and fuzzy semi δ - V sets V - 6" (J. Trip. Math. Soc. - 2004. - 6. - C. 81 - 88). Було показано, що сім'я усіх нечітких напів δ - V множин формує нечіткий супра-топологічний простір в X, що позначається як ( X, FS δ V ). Метою даної статті є введення поняття нестійкої напів δ - V неперервності у нестійкому δ - V топологічному просторі. Також досліджено деякі її властивості, наведено теорему про збереження та інші питання.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 5, pp 816-818.

Зразок цитування: Гальдер С., Мукерджі А. Про нечітку напів δ - V неперервність в нечіткому δ - V топологічному просторі // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 5. - С. 709–711.

Повний текст