2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Узагальнені cтoxacтичнi похідні на пов'язаннх із білим шумом Майкснера просторах нерегулярннх узагальнених функцій

Качановський М. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вводяться та вивчаються узагальнені стохастичні похідні на пов'язаних із білим шумом Майкснера просторах типу Кондратьєва нерегулярних узагальнених функцій. Властивості цих похідних аналогічні властивостям стохастичних похідних у гауссівському аналізі. Як приклад обчислено узагальнену стохастичну похідну розв'язку певного стохастичного рівняння з нелінійністю типу Віка.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 6, pp 848-875.

Зразок цитування: Качановський М. О. Узагальнені cтoxacтичнi похідні на пов'язаннх із білим шумом Майкснера просторах нерегулярннх узагальнених функцій // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 6. - С. 737–758.

Повний текст