2019
Том 71
№ 11

Всі номери

O единственности решения обратной задачи для потенциала простого слоя

Капанадзе Д. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено єдиність розв'язку оберненої задачі потенціалу простого шару для зіркових гладких поверхонь у випадку метагармонічного рівняння Δv - K² v = 0. Аналогічне твердження у випадку рівняння Лапласа є хибним.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 7, pp 1045-1054.

Зразок цитування: Капанадзе Д. В. O единственности решения обратной задачи для потенциала простого слоя // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 7. - С. 892–899.

Повний текст