2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Перше власне значення оператора Лапласа та середня кривина

Етемад Дегкорді А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Основна теорема цієї статті встановлює зв'язок між першим ненульовим власним значенням оператора Лапласа та нормою середньої кривини у квадраті у незвідних компактних однорідних мно-говидах під дією просторових умов. Одержано також деякі інші результати.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 7, pp 1172-1175.

Зразок цитування: Етемад Дегкорді А. Перше власне значення оператора Лапласа та середня кривина // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 7. - С. 1000–1003.

Повний текст