2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Асимптотика приближения ψ-дифференцируемых функций многих переменных

Ласурия Р. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджуються апроксимативні характеристики класів ψ-диференційовних функцій багатьох змінних, уведених O. I. Степанцем. Наведено асимптотику наближення функцій цих класів.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 8, pp 1228-1236.

Зразок цитування: Ласурия Р. А. Асимптотика приближения ψ-дифференцируемых функций многих переменных // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 8. - С. 1051–1057.

Повний текст