2019
Том 71
№ 11

Всі номери

$(\min, \max)$-эквивалентность частично упорядоченных множеств и неотрицательные формы Титса

Бондаренко В. М., Степочкина М. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається зв'язок між (min, max)-еквiвалентнiстю частково впорядкованих множин та властивостями їх квадратичної форми Тітса, пов'язаних із невід'ємною визначеністю. Зокрема, доведено, що форма Тітса частково впорядкованої множини S невід'ємно визначена тоді i лише тоді, коли форма Тітса будь-якої частково впорядкованої множини, яка $(\min, \max)$-еквівалентна S, є слабко невід'ємною.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 9, pp 1349-1359.

Зразок цитування: Бондаренко В. М., Степочкина М. В. $(\min, \max)$-эквивалентность частично упорядоченных множеств и неотрицательные формы Титса // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 9. - С. 1157–1167.

Повний текст