2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Найкращі M-членні тригонометричні наближення класів B Ωp,θ періодичних функцій багатьох змінних у просторі Lq

Конограй А. Ф., Стасюк С. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Получены порядковые оценки для наилучших M-членных тригонометрических приближений классов B Ωp,θ периодических функций многих переменных в пространстве Lq для некоторых значений параметров p и q.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 9, pp 1396-1417.

Зразок цитування: Конограй А. Ф., Стасюк С. А. Найкращі M-членні тригонометричні наближення класів B Ωp,θ періодичних функцій багатьох змінних у просторі Lq // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 9. - С. 1196 – 1214.

Повний текст