2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Регуляризаційний інерціальний алгоритм типу проксимальної точки для векторних опуклих задач оптимізації без обмежень

Нгуєн Бионг

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено ітеративний метод регуляризації типу проксимальної точки для розв'язку некоректних векторних опуклих задач оптимізації у гільбертових просторах. Наведено також застосування методу до задач опуклої припустимості та до задачі про спільні нерухомі точки для нерозширних відображень потенціала.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 9, pp 1483-1491.

Зразок цитування: Нгуєн Бионг Регуляризаційний інерціальний алгоритм типу проксимальної точки для векторних опуклих задач оптимізації без обмежень // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 9. - С. 1275–1281.

Повний текст