2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Об эквиасимптотической устойчивости решений двоякопериодических систем с импульсным воздействием

Игнатьев А. О.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто систему звичайних диференціальних рівнянь з імпульсним впливом у фіксовані моменти часу, яка допускає нульовий розв'язок. Встановлено достатні умови еквіасимптотичної стійкості нульового розв'язку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 10, pp 1528-1539.

Зразок цитування: Игнатьев А. О. Об эквиасимптотической устойчивости решений двоякопериодических систем с импульсным воздействием // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 10. - С. 1317–1325.

Повний текст