2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Финитная абсолютная непрерывность гауссовских мер на бесконечномерных пространствах

Рябов Г. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається поняття фінітної абсолютної неперервності для мір на нескінченновимірних просторах. Для гауссівських продакт-мір на \(\mathbb{R}^{\infty}\) та гауссівських мір на гільбертовому просторі отримано критерії фінітної абсолютної неперервності. Розглянуто випадки, коли умова фінітної абсолютної неперервності гауссівських мір рівносильна умові їх еквівалентності.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 10, pp 1592-1604.

Зразок цитування: Рябов Г. В. Финитная абсолютная непрерывность гауссовских мер на бесконечномерных пространствах // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 10. - С. 1367–1377.

Повний текст