2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Локальное поведение Q-гомеоморфизмов в пространствах Левнера

Салимов Р. Р.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Вивчається проблема усувності ізольованих особливостей для так званих Q-гомеоморфізмів у просторах Льовнера. Сформульовано низку умов на функцію Q(x), при яких будь-який Q-го-меоморфізм допускає неперервне продовження в ізольовану особливу точку. Також розглянуто проблему гомеоморфності отриманого продовження. Результати застосовано до ріманових многовидів та груп Карно.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 10, pp 1605-1617.

Зразок цитування: Салимов Р. Р. Локальное поведение Q-гомеоморфизмов в пространствах Левнера // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 10. - С. 1378–1388.

Повний текст