2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Варьерные функции для одного класса полулинейных параболических уравнений

Бондаренко В. Г., Прокопенко Ю. Ю.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для параболічного квазілінійного рівняння з монотонним опуклим потенціалом методом декомпозиції побудовано супер- та субпараболічні бар'єрні функції.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 11, pp 1691-1701.

Зразок цитування: Бондаренко В. Г., Прокопенко Ю. Ю. Варьерные функции для одного класса полулинейных параболических уравнений // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 11. - С. 1449–1456.

Повний текст