2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Факторизація одного інтегро-диференціального рівняння типу згортки на додатній півосі

Хачатрян А. Х., Хачатрян Х. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Отримано достатні умови для існування розв'язку одного класу інтегро-диференціальних рівнянь типу згортки на півосі. Дослідження базуються на розкладі початкового інтегро-дифе-ренціального оператора на три множники.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 11, pp 1823-1839.

Зразок цитування: Хачатрян А. Х., Хачатрян Х. А. Факторизація одного інтегро-диференціального рівняння типу згортки на додатній півосі // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 11. - С. 1555–1567.

Повний текст