2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Метод ускоренной сходимости для построения решений нетеровой краевой задачи

Бойчук А. А., Чуйко С. М.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Досліджено задачу про знаходження умов існування та побудову розв'язків нетерових слабконелінійних крайових задач для систем звичайних диференціальних рівнянь. Побудовано нову ітера-ційну процедуру з прискореною збіжністю для знаходження розв'язків нетерової слабконелінійної крайової задачі для системи звичайних диференціальних рівнянь у критичному випадку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 12, pp 1861-1877.

Зразок цитування: Бойчук А. А., Чуйко С. М. Метод ускоренной сходимости для построения решений нетеровой краевой задачи // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 12. - С. 1587–1601.

Повний текст