2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Логарифмы модулей целых функций нигде не плотны в пространстве плюрисубгармонических функций

Гирнык М. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Доведено, що множина логарифмів модулів цілих функцій кількох комплексних змінних ніде не щільна у просторі плюрісубгармонічних функцій, оснащеному топологією, що є узагальненням топології рівномірної збіжності на компактах. Вказана топологія породжується метрикою, в якій плюрісубгармонічні функції утворюють повний метричний простір. Таким чином, логарифми модулів цілих функцій є множиною першої категорії за Бером.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 60 (2008), no. 12, pp 1878-1888.

Зразок цитування: Гирнык М. А. Логарифмы модулей целых функций нигде не плотны в пространстве плюрисубгармонических функций // Укр. мат. журн. - 2008. - 60, № 12. - С. 1602 – 1609.

Повний текст