2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Швидкість збіжності у схемі Ейлера для стохастичних диференціальних рівнянь із неліпшицевою дифузією та пуассонівською мірою

Зубченко В. П., Мішура Ю. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Исследована скорость сходимости и некоторые другие свойства схемы Эйлера для стохастических дифференциальных уравнений с нелипшицевой диффузией и пуассоновской мерой.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 1, pp 49-73.

Зразок цитування: Зубченко В. П., Мішура Ю. С. Швидкість збіжності у схемі Ейлера для стохастичних диференціальних рівнянь із неліпшицевою дифузією та пуассонівською мірою // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 1. - С. 40-60.

Повний текст