2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Существование и единственность взвешенных псевдообратных матриц и взвешенных нормальных псевдорешений с вырожденными весами

Галба Е. Ф., Дейнека В. С., Сергиенко И. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Для одного з означень зваженої псевдоінверсії з виродженими вагами одержано необхідні та достатні умови існування і єдиності. Отримано розвинення зважених псевдообернених матриць в матричні степеневі ряди і матричні степеневі добутки. Встановлено зв'язок між зваженими псевдооберненими матрицями та зваженими нормальними псевдорозв'язками. Побудовано ітераційні методи для обчислення зважених псевдообернених матриць і зважених нормальних псевдорозв'язків.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 1, pp 98-124.

Зразок цитування: Галба Е. Ф., Дейнека В. С., Сергиенко И. В. Существование и единственность взвешенных псевдообратных матриц и взвешенных нормальных псевдорешений с вырожденными весами // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 1. - С. 80-101.

Повний текст