2019
Том 71
№ 11

Всі номери

O построении неотрицательного решения одного класса нелинейных интегральных уравнений типа Урысона на полуоси

Хачатрян А. Х., Хачатрян Х. А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Дослiджено один клас нелiнiйних iнтегральних рiвнянь Урисона з некомпактним оператором. Припус- кається, що лiнiйний iнтегральний оператор типу Вiнера – Хопфа – Ханкеля є локальним мiнорантом для початкового оператора Урисона. Доведено альтернативну теорему про iснування додатних розв’язкiв та дослiджено асимптотичну поведiнку отриманих розв’язкiв на нескiнченностi.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 1, pp 134-145.

Зразок цитування: Хачатрян А. Х., Хачатрян Х. А. O построении неотрицательного решения одного класса нелинейных интегральных уравнений типа Урысона на полуоси // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 1. - С. 110-118.

Повний текст