2019
Том 71
№ 11

Всі номери

O новом подходе к построению гиперкомплексных числовых систем ранга два над полем комплексных чисел

Клипков С. И.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

На основі введеного поняття - параметра гіперкомплексної числової системи - запропоновано новий підхід до побудови гіперкомплексних числових систем рангу два над полем комплексних чисел. Показано, що квадриплексні (бікомплексні) числа і кватерніони можна розглядати як окремі випадки універсальної системи гіперкомплексних чисел, які відповідають певним значенням зазначеного параметра. Розглянуто основні алгебраїчні властивості універсальної системи гіперкомплексних чисел. Наведено приклади, які ілюструють можливість застосування чисел універсальної гіперкомплексної системи для ряду значень введеного параметра.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 1, pp 158-168.

Зразок цитування: Клипков С. И. O новом подходе к построению гиперкомплексных числовых систем ранга два над полем комплексных чисел // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 1. - С. 130-139.

Повний текст