2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О задаче Дирихле для неправильно эллиптического уравнения

Бурский В. П., Кириченко Е. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається проблема розв’язностi неоднорiдної задачi Дiрiхле в обмеженiй областi для скалярного неправильно елiптичного диференцiального рiвняння з комплексними коефiцiєнтами. Дослiджено модельний випадок, коли за область вибрано одиничний круг, а в рiвняннi вiдсутнi молодшi члени. Доведено, що класами даних Дiрiхле, для яких задача має єдиний розв’язок у просторi Соболєва, є простори функцiй з експоненцiальним спаданням коефiцiєнтiв Фур’є.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 2, pp 187-195.

Зразок цитування: Бурский В. П., Кириченко Е. В. О задаче Дирихле для неправильно эллиптического уравнения // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 2. - С. 156-164.

Повний текст