2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Швидкiсть поточкового наближення додатних лiнiйних операторiв, що базуються на q-цiлому

Гупта В., Новак Г.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглянуто додатнi лiнiйнi оператори, що базуються на q-цiлому. Встановлено швидкiсть збiжностi цих операторiв. Теореми типу Вороновської наведено для цих операторiв та застосовано до q-полiномiв Бернштейна та q-операторiв Станку.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 3, pp 403-415.

Зразок цитування: Гупта В., Новак Г. Швидкiсть поточкового наближення додатних лiнiйних операторiв, що базуються на q-цiлому // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 3. - С. 350-360.

Повний текст