2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Узагальнений мiшаний тип квартичного, кубiчного, квадратичного та додаткового функцiонального рiвняння

Расіас Дж. М., Ху В. Х., Ху Т. З.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Визначено загальний розв’язок функцiонального рiвняння $f(x + ky) + f(x — ky) = g(x + y) + g(x — y) + h(x) + \tilde{h}(y)$ для фiксованих цiлих $k$ при $k \neq 0, \pm 1$ без припущення наявностi будь-якої умови регулярностi для невiдомих функцiй $f, g, h, \tilde{h}$. Метод, що використано для розв’язку цих функцiональних рiвнянь, елементарний, але базується на важливому результатi Хозу. Розв’язок цього функцiонального рiвняння може бути визначений у певному типi груп з використанням двох важливих результатiв Чекелiхiдi.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 3, pp 461-479.

Зразок цитування: Расіас Дж. М., Ху В. Х., Ху Т. З. Узагальнений мiшаний тип квартичного, кубiчного, квадратичного та додаткового функцiонального рiвняння // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 3. - С. 399-415.

Повний текст