2019
Том 71
№ 11

Всі номери

О статистическом оценивании начального распределения вероятностей по наблюдениям динамики в конце интервала

Ткешелашвили А. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розглядається задача оцiнювання щiльностi випадкової величини, що є початковим значенням деякої динамiки. При цьому динамiка задається у виглядi диференцiального рiвняння, розв’язок якого є спостережуваним у кiнцi iнтервалу. Таку задачу називаємо задачею оцiнювання за посереднiми спос- тереженнями. З застосуванням технiки перетворення мiри вздовж iнтегральної кривої в поєднаннi з ядерними оцiнками наведено процедуру оцiнювання щiльностi.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 3, pp 494-499.

Зразок цитування: Ткешелашвили А. С. О статистическом оценивании начального распределения вероятностей по наблюдениям динамики в конце интервала // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 3. - С. 427-431.

Повний текст