2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про деякi спiввiдношення вкладення мiж певними просторами послiдовностей

Мурзаліїв М., Номан А. К.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Введено поняття простору послiдовностей $l^{\lambda}_p$ неабсолютного типу, який є $p$-нормованим простором i $BK$-простором у випадках $0 < p < 1$ i $1 \leq p < \infty$ вiдповiдно. Крiм того, отримано деякi спiввiдно- шення вкладення та побудовано базис для простору $l^{\lambda}_p$, де $1 \leq p < \infty$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 4, pp 564-579.

Зразок цитування: Мурзаліїв М., Номан А. К. Про деякi спiввiдношення вкладення мiж певними просторами послiдовностей // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 4. - С. 489-501.

Повний текст