2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Властивостi певного добутку пiдмодулiв

Нікандіш Р., Нікмер М. Дж., Хайдарі С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Припустимо, що $R$ — комутативне кiльце з одиницею, $M$- $R$-модуль i $K_1,..., K_n$ — пiдмодулi $M$. Побудовано алгебраїчний об’єкт, що називається добутком пiдмодулiв $K_1,..., K_n$. Цю структуру оснащено вiдповiдними операцiями для отримання $R(M)$-модуля. Показано, що $R(M)$-модуль $M^n = M... M$ та $R(M)$-модуль $M$ успадковують деякi з найбiльш важливих властивостей один одного. Наприклад, показано, що $M$ є проективним (плоским) $R$-модулем тодi i тiльки тодi, коли $M^n$ — проективний (плоский) $R(M)$-модуль.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 4, pp 580-595.

Зразок цитування: Нікандіш Р., Нікмер М. Дж., Хайдарі С. Властивостi певного добутку пiдмодулiв // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 4. - С. 502-512.

Повний текст