2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Про відновлення варіації метричного тензора поверхні за заданою варіацією символів Крістоффеля другого роду при інфінітезимальних деформаціях поверхонь в евклідовому просторі $E_3$

Потапенко І. В.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Исследуется вопрос о восстановлении вариации метрического тензора поверхности по заданной вариации символов Кристоффеля второго рода при инфинитезимальных деформациях поверхностей в евклидовом пространстве $E_3$.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 4, pp 609-616.

Зразок цитування: Потапенко І. В. Про відновлення варіації метричного тензора поверхні за заданою варіацією символів Крістоффеля другого роду при інфінітезимальних деформаціях поверхонь в евклідовому просторі $E_3$ // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 4. - С. 523-530.

Повний текст