2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Задача Ландау - Колмогорова для класса абсолютно монотонных на конечном отрезке функций

Скороходов Д. С.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Розв’язано задачу Ландау – Колмогорова для класу абсолютно монотонних на скiнченному вiдрiзку функцiй. Для такого класу функцiй також отримано новi точнi адитивнi нерiвностi типу Колмогоров.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 4, pp 617-637.

Зразок цитування: Скороходов Д. С. Задача Ландау - Колмогорова для класса абсолютно монотонных на конечном отрезке функций // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 4. - С. 531-548.

Повний текст