2019
Том 71
№ 11

Всі номери

Квазілінійні многовиди фредгольма та степінь квазілінійних відображень фредгольма між ними

Аббасов А.

Повний текст (.pdf)


Абстракт

Представлено новий клас многовидів Банаха та новий клас відображень між ними, а також наведено теорію степеня таких відображень.

Англомовна версія (Springer): Ukrainian Mathematical Journal 63 (2011), no. 5, pp 673-689.

Зразок цитування: Аббасов А. Квазілінійні многовиди фредгольма та степінь квазілінійних відображень фредгольма між ними // Укр. мат. журн. - 2011. - 63, № 5. - С. 579-595.

Повний текст